GEO_ID 2013 yılında, GEOMIM ortaklığında kurulmuş bir tasarım stüdyosudur. Mekanlar için yeni kimlik ile beraber benzersiz alanlar yaratır.

KURUMSAL KİMLİK

Farklı disiplinlerdeki tasarımcılarla birlikte marka konseptine uygun olarak bir hikaye yazıp, mekana ait isim oluşturma, logo, desen, tüm basılı ögeler ve buna benzer tüm grafik ve artwork çalışmalarıyla birlikte KURUMSAL KİMLİK oluşturur.

MEKAN TASARIMI

Bütün bu marka ve kurumsal kimlik oluşumu sürecinde ortaya çıkan hikayeyi mimaride geliştirip, mekanı oluşturan her türlü görsel ögeyi aynı dil birliğinde ele alarak MEKAN TASARIMLARI yapar.